Alytaus miškų urėdijos 2017 metų veiklos planas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2017 metų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų planas (pdf)


Alytaus miškų urėdijos 2016 metų patikslintas veiklos planas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2016 metų veiklos plano įvykdymas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2016 metų veiklos planas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2016 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2016 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas (pdf)

Alytaus miškų urėdija 2016 metų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų planas (pdf)

Alytaus miškų urėdija 2016 m. IV ketv. privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų įvykdymas (pdf)


Alytaus miškų urėdijos 2015 metų veiklos plano įvykdymas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2015 metų veiklos planas (pdf) 

Alytaus miškų urėdijos 2015 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (pdf)

 


 Alytaus miškų urėdijos 2014 metų patikslintas veiklos planas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2014 metų veiklos plano įvykdymas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2014 metų veiklos planas (pdf) 

Alytaus miškų urėdijos 2014 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (pdf)

lytaus miškų urėdijos 2014 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas (pdf)

 


 Alytaus miškų urėdijos 2013 metų veiklos planas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2013 metų veiklos plano įvykdymas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2013 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (pdf) 

 Alytaus miškų urėdijos 2013 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2013 metų IV ketv. privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų įvykdymas (pdf)


Alytaus miškų urėdijos 2012 metų veiklos plano vykdymas (pdf) 

Alytaus miškų urėdijos 2012 metų veiklos planas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2012 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (pdf)


Alytaus miškų urėdijos 2011 metų veiklos plano vykdymas (pdf)

Alytaus miškų urėdijos 2011 metų veiklos planas (pdf)


Alytaus miškų urėdijos 2010 metų veiklos plano vykdymas (pdf)

 Alytaus miškų urėdijos 2010 metų veiklos planas (pdf)