Miškotvarkos stebėsenos santrauka

Miško apsaugos stebėsenos santrauka

Želdinimo stebėsenos santrauka

Priešgaisrinės apsaugos stebėsenos santrauka

Prekybos apvaliąja mediena stebėsenos santrauka

Medelyno produkcijos realizacijos stebėsenos santrauka

 


 

 Miškotvarkos stebėsenos santrauka

Miško kirtimų apimtis 1991-2016 m (likvidinis tūris, tūkst. ktm.) 

 

Metai Pagrindinio naudojimo kirtimai Iš to skaičiaus Ugdomieji kirtimai Sanitariniai kirtimai Kiti kirtimai Iš viso
Spygliuočiai Kietieji lapuočiai Minkštieji lapuočiai
1991 27,6 17,9 0,3 9,4 2 13,8 0 43,4
1992 24,8 12,7 0,8 11,3 1,9 13,6 0 40,3
1993 26,5 16,7 1,2 8,6 3,1 22,9 0 52,5
1994 21,9 11,7 0,5 9,7 2,1 14,1 0 38,1
1995 34,6 26,1 1 7,5 4,7 43,7 0 83
1996 30,8 26,2 0 4,6 4,6 44,5 0 79,9
1997 29,9 17,1 2,1 10,7 2,9 26,3 0,4 59,5
1998 30,4 15,9 2,2 12,3 2,8 20,4 0,1 53,7
1999 32,9 18 2,5 12,4 2,7 22,2 0,2 58
2000 23,3 11,4 2,3 9,6 4,2 40,1 0,2 67,8
2001 25,1 11,8 2,8 10,5 2,9 24,8 0 52,8
2002 28,5 15,6 2,7 10,2 3 27 0 58,5
2003 22,3 12,3 1,7 8,3 1,8 32,3 0 56,4
2004 28,8 20 1,5 7,3 1,4 24,7 0 54,9
2005 31,1 17,1 1,8 12,2 4,7 11,1 0 46,9
2006 29,8 17,5 0,5 11,8 5,3 13,9 0,1 49,1
2007 28,4 16,3 1,8 10,3 5,3 12,5 0 46,2
2008 31,7 17,1 1,8 12,8 4,7 9,8 0 46,2
2009 37,5 21,1 1,4 15 5,1 8 0 50,6
2010 36,4 21,3 1,9 13,2 2,8 8,5 3 50,7
2011 32,7 20,4 0,9 11,4 7,2 11,4 4 55,3
2012 37,7 22,7 1,5 13,5 5,6 9 0,1 52,4
2013 35 20,6 1,3 13,1 6,2 11,4 0,2 52,8
2014 43,8 25,6 2,6 15,6 9,8 9,7 0,3 63,6
2015 43,2 26,3 1,3 15,6 13 6,3 0,4 62,9
2016 39,4 22,7 1,6 15,1 7,3 15,9 3 65,6

 

 

 

 

 

Plynų ir neplynų kirtimų santykis VĮ Alytaus mu 2006-2016 m

 

Metai Plyni Neplyni Viso Neplynų kirtimų proc. nuo bendro iškirsto ploto
ha ktm ha ktm ha ktm
2006 119,7 25,4 49,2 5,8 168,9 31,2 29
2007 97,3 22,2 43,8 6,2 141,1 28,4 31
2008 116,8 14,5 54,1 17,2 170,9 31,7 32
2009 133,9 32,8 46,9 4,7 180,8 37,5 26
2010 133,4 33,3 39,9 3,1 173,3 36,4 23
2011 103,6 26,4 55 6,3 158,6 32,7 35
2012 119,4 31 54,4 6,7 173,8 37,7 31
2013 105,8 27 61,5 8 167,3 35 37
2014 139,2 36,1 71,7 7,7 210,9 43,8 34
2015 116,5 34,6 67 8,6 183,5 43,2 37
2016 111,5 31,5 41 7,9 152,5 39,4 27

 

 

 

VĮ  ALYTAUS MŠKŲ URĖDIJOS PLOTAS, MIŠKINGUMAS RAJONO TERITORIJOJE  1990-2012 M.

 

Metai

Bendras plotas (ha)

Medynų plotas (ha)

Teritorijos miškingumas (%)

1990

21915

18953

20,7

2004

16749

15530

22,9

2012

16588

15454

23,9

 

 

 
 

MEDYNŲ PLOTAI (HA) PAGAL VYRAUJANČIAS MEDŽIŲ RŪŠIS 

VMR/Metai

1990

2004

2012

P

8357

5511

5396

E

4886

4615

4672

Ą

1522

1667

1689

U

211

198

90

B

1724

1571

1500

J

1349

1093

1258

D

439

430

365

Bt

24

19

20

Kitos

439

426

464

 į viršų

 

 

Želdinimo stebėsenos santrauka

 Miškų atkūrimas

Metai 2008 209 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ha 113,6 95,4 98,2 142,2 137,5 104,9 129,3 126,2 135,1

atkurtas misku plotas 2008 2016

 

 
 
Miškų įveisimas
 
Metai 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ha 20,1 9,9 16,2 0,7 0,7 0,5 0 1,6 0,6
 

 

 Miško apsaugos stebėsenos santrauka

 Miško pažaidų rezultatai

Metai
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pažaida
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
vnt.
m3
Savavališki miško kirtimai
4
11,7
15
60,05
4
9,7
3
4,9
1
2
3
10,52


4
26,91
2
39
Medienos vagystės
5
153,2
2
43,2


1
1


0

0
 
Kitos miško pažaidos
23

40

25

19

16

7

4

5

1

5

3
 

 

misko pazaidu satatistika 2006 2016 

į viršų

 Priešgaisrinės apsaugos stebėsenos santrauka

Miško gaisrų statistika

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pažaida vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha
iš viso: 7 10,4 0 0 1 0,87 3 2,1 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 3 1,06 0
Valstybiniuose 3 2,9

1 0,87 2 0,5

1 0,1

2 0,07 0
Privačiuose 4 7,5

0 0 1 1,6

1 0,99 0

 

misko gaistu pasiskirtsymas valsyubiniuose ir privaciuose miskuose 2006 2016

 

Miškų kenkėjų, ligų, abiotinių veiksnių ir žvėrių pažeisti medynai ir želdiniai (1 ha tikslumu)

Miško kenkėjų, ligų, žvėrių ir abiotinių veiksnių pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Iš viso pažeista miškų 2356 1306 1006 2187 2074 0 0
Spyglius graužiantys kenkėjai viso 0 0 0 0 0 0 0
iš jų: žvaigžd.pušų pjūklelis 0 0 0 0 0 0 0
paprast.pušų pjūklelis 0 0 0 0 0 0 0
eglinis pjūklelis 0 0 0 0 0 0 0
rudasis pušų pjūklelis 0 0 0 0 0 0 0
verpikas vienuolis 0 0 0 0 0 0 0
pušinis verpikas 0 0 0 0 0 0 0
kiti spygl.grauž.kenkėjai 0 0 0 0 0 0 0
Lapus graužiantys kenkėjai viso 0 0 0 0 0 0 0
iš jų: neporinis verpikas 0 0 0 0 0 0 0
žiemsprindis 0 0 0 0 0 0 0
ąžuolinis lapsukis 0 0 0 0 0 0 0
kiti lapus graužiantys 0 0 0 0 0 0 0
Liemenų ir jaunuolynų k.,viso 434 239 28 1943 1400 0 0
iš jų: eglių liemenų kenkėjai 376 180
1167 1050 0 0
pušų liemenų kenkėjai 0 0
681 350 0 0
pušinė požievinė blakė 0 0 0 0 0 0 0
grambuoliai 0 0 0 0 0 0 0
pušiniai straubliukai 58 59 28 96 0 0 0
kiti liemenų ir jaunuolynų k. 0 0 0 0 0 0 0
Medžių ligos 997 0 22 10 0 0 0
iš jų: drebulinė pintis 0 0 0 0 0 0 0
šakninė pintainė 0 0 0 0 0 0 0
saklys 0 0 0 0 0 0 0
spygliakritis 0 0 0 0 0 0 0
kitos ligos 997 0 22 10 0 0 0
Žvėrių žala medynams 145 145 0 0 0 0 0
iš jų: nulaupyta žievė
0 0 0 0 0 0
nukandžioti ūgliai 145 145 0 0 0 0 0
išrausti medeliai 0 0 0 0 0 0 0
bebrų 0 0 0 0 0 0 0
pelinių graužikų pažeidimai 0 0 0 0 0 0 0
kitokie 0 0 0 0 0 0 0
Abiotiniai veiksniai, viso 780 922 956 233 674 0 0
iš jų: vėjovartos, vėjolaužos 780 922 956 233 674 0 0
sniegalaužos, ledalaužos 0 0 0 0 0 0 0
gaisrai 0 0 0 0 0 0 0
kiti padariniai 0 0 0 0 0 0 0

 

į viršų

 Prekybos apvaliąja mediena stebėsenos santrauka

 

Produkcijos pardavimai (tūkst. ktm)

 

 Produkcijos pavadinimas
2012 m.
 2013 m.
 2014 m.
2015 m. 2016 m.
 Apvalioji mediena  50,8 53,9  55,8 62,4 64,8
 Kirtimo atliekos  1,4  3,1  4,2 4,6 2,9
 Parduota vietos gyventojams nenukirstu mišku  1,6  1,6  1,8 1,6 0,3

 

 

 

 

i viršų

 

 Medelyno produkcijos realizacijos stebėsenos santrauka

Sodmenų realizacijos analizė 2010-2015 m.

Metai Realizuota tūkst. vnt. Urėdijos reikmėms Parduota tūkst. vnt. Sodmenų nurašymas
Miško sėjinukai Miško sodinukai Dekoratyviniai sodmenys Miško sėjinukai Miško sodinukai Miško sėjinukai Miško sodinukai Dekoratyviniai sodmenys Miško sėjinukai Miško sodinukai
Iš viso Žuvę netektys (pagal išeigą) Iš viso Žuvę netektys (pagal išeigą)
2012 m 1059,3 381,2 9,6 360,1 350,3 699,2 30,9 9,6 29,4 0 29,4 2,5 0 2,5
2013 m 744,9 514 3,4 266,2 322,6 478,7 191,4 3,4 7 0 7 1,9 0 1,9
2014 m 1046,4 288,84 5,3 393,5 266,2 652,9 22,64 5,3 8,6 0 8,6 2,6 0 2,6
2015 m 572,47 560,09 3,89 147,5 441,34 424,97 118,75 3,89 13,07 0 13,07 10,21 0 10,21
2016 m 682,893 466,54 4,464 284,5 310,7 398,393 155,84 4,464 116,283 0 116,283 17,781 0 17,781
Iš viso: 4105,963 2210,67 26,654 1451,8 1691,14 2654,163 519,53 26,654 174,353 0 174,353 34,991 0 34,991
Vidurkis 821,1926 442,134 5,3308 290,36 338,228 530,8326 103,906 5,3308 34,8706 0 34,8706 6,9982 0 6,9982