2017 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ III KETVIRTĮ

Balansas 2017 metų rugsėjo 30 dienai (pdf)

Pelno (nuostolių) ataskaita 2017 metų rugsėjo 30 dienai (pdf)

2017 metų III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)

Aiškinamasis raštas 2017 metų rugsėjo 30 dienai (pdf)

Veiklos ataskaita už 2017 metų III ketvirtį (pdf)

2017 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ II KETVIRTĮ 

 Balansas 2017 metų birželio 30 dienai (pdf)

Pelno (nuostolių) ataskaita 2017 metų birželio 30 dienai (pdf)

2017 metų II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)

Aiškinamasis raštas 2017 metų birželio 30 dienai (pdf)

Veiklos ataskaita už 2017 metų II pusmetį (pdf)

 2017 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ I KETVIRTĮ

VĮ Alytaus miškų urėdija veiklos ataskaita (pdf)

Balansas (pdf)

Aiškinamasis raštas (pdf)

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf) 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)


 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Alytaus miškų urėdija veiklos ataskaita  (pdf)

Balansas (pdf)

Aiškinamasis raštas (pdf)

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

Pinigų srautų ataskaita (pdf)

Nepriklausomo audirtoriaus išvada (pdf)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)


 2016 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ IV KETVIRTĮ

Balansas 2016 metų gruodžio 31 dienai (pdf)

Pelno (nuostolių) ataskaita 2016 metų gruodžio 31 dienai (pdf)

2016 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf

Aiškinamasis raštas 2016 metų gruodžio 31 dienai (pdf)

Veiklos ataskaita už 2016 metų 12 mėnesius (pdf)