Per 2017 metų I pusmetį darbo užmokesčio fondas siekė 280,90 tūkst. eurų.
Vidutinis darbuotojų skaičius – 64.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 732 eurai.

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidutinis per mėnesį, EUR

1.

Miškų urėdas

1

2184

2.

Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)

6

1094

3.

Padalinio (skyriaus ) vadovo (viršininko) pavaduotojas

4

802

4.

Vyriausiasis specialistas ( vyr. inžinierius)

1

1866

5.

Vyr. buhalteris

1

1899

6.

Specialistas

20

808

7.

Darbininkas (pagal neterminuotą darbo sutartį)

14

656

8. Darbininkas (pagal terminuotą darbo sutartį) 25 505