Informacija apie pradedamą mažos vertės pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, sudarytą pirkimo sutartį.


VĮ Alytaus miškų urėdijos 2017 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2016 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patikslinimas

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2016 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2015 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas

VĮ Alytaus miškų urėdija supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

VĮ Alytaus miškų urėdija supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2014 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patikslinimas 

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2014 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2013 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2012 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patikslinimas II

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2012 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patikslinimas

VĮ Alytaus miškų urėdijos 2012 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas

 

Šiuo metu vykstantys pirkimai


Supaprastinto atviro konkurso sąlygos bešvinio benzino ir dyzelinio kuro pirkimas 2017 metų II-IV ketvirčiui: skelbimas, sąlygos

 

VĮ Alytaus miškų urėdijos valstybinės reikšmės miško žemės sklypų Radžiūnų, Miroslavo, Butrimonių, Eičiūnų, Pivašiūnų, Mikalavo, Gervėnų, Venciūnų, Pocelonių, Nemunaičio, Alovės ir Vankiškių  kadastro vietovėse ribų nustatymo ir paženklinimo bei kadastro duomenų bylų parengimo ir pateikimo teritoriniam žemėtvarkos skyriui paslaugų pirkimas: skelbimas, sąlygos, forma1

 Naujos žemės skirtos miškams įveisti įsigijimas: skelbimas, sąlygos.

MEDIENOS RUOŠOS IR MIŠKŲ ŪKIO PASLAUGŲ 2018 METAMS PIRKIMAS

 

 

 

 

 

 

 CVPIS ataskaitos

Ankstesni pirkimai

Benzino ir dyzelinio kuro pirkimas 2016 metams: skelbimas, forma1, forma2, forma3.

Biokuro (skiedros) gaminimo ir transportavimo paslaugų pirkimas: skelbimas

 Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugų 2015 metams pirkimas: skelbimas, forma1, forma2, forma3.

Vielos tinklas miško tvorai: skelbimasforma1forma2forma3.

Kelių priežiūros ir remonto darbai 2014 metamsskelbimasforma1forma2forma3.

Naujos žemės skirtos miškams įveisti įsigijimas: skelbimassąlygos.

Benzino ir dyzelinio kuro pirkimas 2014 metams: skelbimasforma1, techninės specifikacijos projektassąlygosforma3informacija apie sudarytas sutartis. 

Elektroniniai tacheometrai: skelbimas1 forma2 forma3 forma 

Nauji lengvieji krovininiai visureigiai automobiliai: skelbimas1 forma2 forma3 forma. 

Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugų pirkimas: techninės specifikacios projektasskelbimas1 forma2 forma3 forma.

Hidromanipuliautoriaus pirkimas: techninės specifikacijos projektasskelbimas CVPISpirkimo sąlygos1 forma2 forma3 forma

Vielos tinklo miško želdiniams aptverti pirkimas: techninės specifikacijos projektasskelbimas CVPISpirkimo sąlygos1 forma2 forma3 forma

Medvežės pirkimas: perkamos medvežės techninės specifikacijos projektas, skelbimas CVPIS, pirkimo sąlygos, 1 formaskelbimo CVPIS pataisa.

Vielos tinklo miško želdiniams aptverti pirkimas skelbimas CVPIS

Individualių tinklinių medelių apsaugų su bambukiniais kuoliukais pirkimas skelbimas CVPIS

Traktoriaus su darbiniais padargais pirkimo sąlygos (pdf) skelbimas CVPIS

Naujų virureigių lengvųjų krovininių automobilių pirkimo sąlygos (pdf) skelbimas CVPIS