Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VĮ Alytaus miškų urėdijoje

tvarkos aprašas (pdf)

   Sertifikavimo tikslas – pasiekti, kad miškai būtų tvarkomi ir naudojami vadovaujantis atsakingo miškų ūkio principų, tai yra nekenkiant miškų ekologinėms, socialinėms bei ekonominėms funkcijoms.
    VĮ Alytaus miškų urėdijos miškai pirmą kartą sertifikuoti Rainforest Alliance 2003 m. siekiant patvirtinti, kad jie tvarkomi ir naudojami laikantis FSC® principų ir kriterijų, o taip pat siekiant užtikrinti sertifikuotų miško produktų pasiūlą medienos rinkose. 2008 m. ir 2014 m. miškų urėdijoje atlikti miškų resertifikavimo auditai. VĮ Alytaus miškų urėdijai suteiktas FSC miškų tvarkymo sertifikatas, kuris galioja iki 2019 m. gegužės 18 d.
    2015 m. birželio 30 d. FSC sertifikatas iš Rainforest Alliance perkeltas į NEPCon. VĮ Alytaus miškų urėdijai suteiktas naujas unikalus FSC FM/COC sertifikato registracijos kodas NC-FM/COC-012457.

VĮ Alytaus miškų urėdijoje sertifikuotų valstybinės reikšmės miškų – 16588 ha.

FSC principai

VĮ ALYTAUS Miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto Santrauka

 

Vidinės miškotvarkos projektas – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

Vidinis miškotvarkos projektas parengtas VĮ Alytaus miškų urėdijos patikėjimo teise valdomiems ir naudojamiems miškams. Pagal jį bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai iki 2023 m. gruodžio 31 d. Projektavimas atliktas naudojant 2012 m. valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis.

Įsteigtos saugomos teritorijos  apima Vidzgirio ir Balkasodžio botaninius draustinius, Pivašiūnų ir Sudvajų geomorfologinius draustinius, Sabališkių, Varčios pedologinius draustinius, Nemuno kilpų regioninį parką siekiant išsaugoti retas augalų ir gyvūnų rūšis miškuose išskirta 897 ha kertinių miško buveinių. Saugomos teritorijos sudaro 4000 ha arba (24 %) valstybinės reikšmės miškų plotą.

  Didelį dėmesį miškų urėdija skiria miškų atkūrimui, naujų miškų įveisimui ir jaunuolynų ugdymui. Vidutiniškai kasmet pasodinama 120 ha ir išugdoma 350 ha miškų.

Alytaus miškų urėdija administruoja beveik 2,4 tūkst. hektarų  profesionaliai tvarkomų medžioklės plotą medžioklės plotų vienetas "Punia" randasi šiaurinėje Alytaus rajono dalyje. Miškai išsidėstę VĮ Alytaus miškių urėdijos Punios girininkijos teritorijoje. PMP plotus iš šiaurės, rytų ir vakarų juosia Nemuno upė (plotų riba eina upės viduriu). Pietuose nuo Nemuno upės vakarų kryptimi tarp Punios girininkijos kvartalo 44 ir 103 link kelio į Punios girininkiją. Nuo šio kelio vakarų kryprimi link Vinkšnupio upelio, kurio iki Nemuno upės vidurio. Punios šile, kuriame iki šių dienų pavyko išsaugoti anksčiau gana skaitlingos įtin vertingos tauriųjų elnių populiacijos branduolį. Šių žvėrių laikosi apie 100-130 vienetų. 

1992 – 1994 metais į Punios šilą atvežta 12 danielių. Iš šios mažos grupelės išaugo gana skaitlinga populiacija, viršijanti 50 žvėrių. Numatoma ateityje juos gaudyti perkėlimui į kitus miškus. Šile palaikomas stabilus šernų ir stirnų skaičiusus.

 

 

 

Norėdami dalyvauti medžioklėse privalote iš anksto užsiregistruoti (galimų medžioklių sąrašas).

 


Medžioklės įkianiai: