am logo

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija vykdo projektą, kurio metu suteiks individualias nemokamos konsultacijas 1000 miško savininkų  jų valdose miško priežiūros, atkūrimo, apsaugos, naudojimo ir kt. klausimais. 
Pirmenybė gauti konsultaciją teikiama asmenims:
 kurių miško valdai nėra parengto galiojančio miškotvarkos projekto;

am logo

 

Šioje rubrikoje periodiškai kas 2 mėnesius bus įkeliama mokomoji informacija praktiniais miškininkavimo privačiuose miškuose klausimais, kaip pavyzdžiui: miško sodinimas, jaunuolynų ugdymas, retinimo, einamieji kirtimai ir pan.

 Visus  privačių žemių savininkus, juridinius asmenis ar valstybinių miškų valdytojus, dėl  miško želdinimo ir žėlimo projektų registracijos ir vertinimo prašome kreiptis i  miškotvarkos inžinierių Egidijų Markevičių

Valstybės įmonės Alytaus miškų urėdija turimų parduoti miško sodmenų kainos.

Dėl miško sodmenų kreiptis į medelyno viršininką: Darių Truncę

Valstybės įmonės Alytaus miškų urėdija turimų parduoti dekoratyvinių sodmenų kainos.

Dėl dekoratyvinių sodmenų kreiptis į medelyno viršininką: Darių Truncę