2018.02.15

Eilės Nr. Pirkėjo pavadinimas Parduodamas sortimentas Kiekis m3
1. UAB "Bangenė" PP-E; PP-P; PP-B 30 m3
2. UAB "Timbex" PP-P; PP-E 30 m3
3. UAB "Medarvitas" ML-III; PM-LP 300 m3
4. UAB "Targirė" PJ-P; PJ-E 90 m3

 

Valstybės įmonės Alytaus miškų urėdija mažmeninėje prekyboje parduodamos medienos kainos. 

Eil. Nr. Sortimentas Kokybės klasė Stambumo klasė Mažm. kainos eurais/m³
be PVM su PVM
13. Malkos ML – Do–D6–L1 ĮST 9325773–6:2001 ML–I gr.
34 41,14
ML–II gr.
26 31,46
ML–III gr.
25 30,25

Kiekvienais metais penkios VĮ Alytaus miškų urėdijos girininkijs  kerta vid. 50-55 tūkst. m³ medienos –  apie 30-35 tūkst. m³ pagrindinio naudojimo kirtimais ir apie 20 tūkst. m³ tarpinio naudojimo kirtimais. 2006 m. patvirtinta metinė kirtimo norma  47,6  tūkst. m³,  t.t. 29,5  tūkst. m³ pagrindinio naudojimo kirtimų ir 18,1 tūkst. m³ tarpinio naudojimo kirtimų.

Medienos padravimui aukciono būdu yra sukurta apvaliosios medienos elektroninė pardavimų sistema (AMEPS) skirta:

  • operatyviai teikti informaciją apie valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų (toliau – Medienos) pardavimo aukcionuose parduodamus apvaliosios medienos sortimentus, miško kirtimo atliekas ir pardavimo sąlygas Medienos pirkėjams elektroninėje erdvėje;
  • elektroniniu būdu priimti Medienos pirkėjų pasiūlymus;
  • vykdyti didmeninės medienos pardavimo aukcionus elektroninėje erdvėje;
  • publikuoti Medienos pardavimo aukcionų rezultatus.

       Vartotojo vadovas