Alytaus miškų urėdija administruoja beveik 2,4 tūkst. hektarų  profesionaliai tvarkomų medžioklės plotą medžioklės plotų vienetas "Punia" randasi šiaurinėje Alytaus rajono dalyje. Miškai išsidėstę VĮ Alytaus miškių urėdijos Punios girininkijos teritorijoje. PMP plotus iš šiaurės, rytų ir vakarų juosia Nemuno upė (plotų riba eina upės viduriu). Pietuose nuo Nemuno upės vakarų kryptimi tarp Punios girininkijos kvartalo 44 ir 103 link kelio į Punios girininkiją. Nuo šio kelio vakarų kryprimi link Vinkšnupio upelio, kurio iki Nemuno upės vidurio. Punios šile, kuriame iki šių dienų pavyko išsaugoti anksčiau gana skaitlingos įtin vertingos tauriųjų elnių populiacijos branduolį. Šių žvėrių laikosi apie 100-130 vienetų. 

 

1992 – 1994 metais į Punios šilą atvežta 12 danielių. Iš šios mažos grupelės išaugo gana skaitlinga populiacija, viršijanti 50 žvėrių. Numatoma ateityje juos gaudyti perkėlimui į kitus miškus. Šile palaikomas stabilus šernų ir stirnų skaičiusus.

 

 

 

Norėdami dalyvauti medžioklėse privalote iš anksto užsiregistruoti (galimų medžioklių sąrašas).

 

  • PICT0065
  • PICT0071
  • PICT0111
  • PICT0113
  • PICT0217
  • PICT0257
  • punios_PMP
 


 Medžioklės įkianiai:

 

MINIMALŪS MEDŽIOKLĖS PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTUOSE ĮKAINIAI

(eurais, įskaitant 21 proc. PVM)

  1. 1.Už sumedžiotus medžiojamuosius gyvūnus
  1. 1.1.Briedžius

Medžioklės trofėjai: patino ragai

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.

Ragų svoris, kg Įkainis, Eur +Eur už 10 g
Iki 2,99 522,00 -
3,00-4,99 646,00 +1,45/10 g nuo 3,00 kg
5,00-6,99 946,00 +5,21/10 g nuo 5,00 kg
7,00 ir daugiau 1966,00 +7,82/10 g nuo 7,00 kg
Patino sužeidimą 724,00 -
Antramečio patino (su pirmaisiais ragais iki 20 cm ilgio) sumedžiojimą arba sužeidimą 300,00 -
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą 250,00 -
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą 150,00 -

1.2. Tauriuosius elnius

Medžioklės trofėjai: patino ragai.

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.

Ragų svoris, kg Įkainis, Eur +Eur už 10 g
Iki 2,00 235,00 -
2,01-2,49 450,00 -
2,50-3,49 608,00 -
3,50-4,99 696,00 +0,87/10 g nuo 3,50 kg
5,00-5,99 840,00 +3,19/10 g nuo 5,00 kg
6,00-6,99 1150,00 +5,50/10 g nuo 6,00 kg
7,00-7,99 1710,00 +9,27/10 g nuo 7,00 kg
8,00-8,99 2630,00 +13,90/10 g nuo 8,00 kg
9,00 ir daugiau 4010,00 +20,56/10 g nuo 9,00 kg
Patino sužeidimą 580,00 -
Antramečio patino (su pirmaisiais iki 25 cm ilgio ragais) sumedžiojimą arba sužeidimą 100,00 -
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą 60,00 -
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą 40,00 -

    

1.3. Danielius

Medžioklės trofėjai: patino ragai

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.

Ragų svoris, kg Įkainis, Eur +Eur už 10 g
Iki 1,49 252,00 -
1,50-2,49 254,00 +1,45/10 g nuo 1,50 kg
2,50-2,99 404,00 +3,48/10 g nuo 2,50 kg
3,00 ir daugiau 583,87 +9,27/10 g nuo 3,00 kg
Patino sužeidimą 260,00 -
Antramečio patino (su pirmaisiais ragais) sumedžiojimą arba sužeidimą 60,00 -
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą 50,00  
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą 30,00 -

     Pastaba: danielių pardavimo iš aptvarų įkainius nustato aptvarų valdytojai.

1.4. Muflonus

Medžioklės trofėjai: patino ragai

Vertinimas: vidutinis ragų ilgis, matuojant ragą pagal išorinį kraštą.

Ragų ilgis, cm Įkainis, Eur +Eur už 1,0 cm
Iki 59,9 420,00 -
60,0-69,9 486,00 +50,97/1,0 cm nuo 60,0 cm
70,0-79,9 996,00 +77,04/1,0 cm nuo 70,0 cm
80,0 ir daugiau 1766,00 +128,01/1,0 cm nuo 80,0 cm
Patino sužeidimą 493,00 -
Patelės ar jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą 38,00 -

   Pastaba: muflonų pardavimo iš aptvarų įkainius nustato aptvarų valdytojai.

1.5. Stirnas

Medžioklės trofėjai: patino ragai.

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu, atmetus 90 g, svoris.

Ragų svoris, g Įkainis, Eur +Eur už 1 g
Iki 149 32,00 -
150-299 80,00 +0,90/1 g nuo 150 g
300-349 230,00 +3,19/1 g nuo 300 g
350-449 385,00 +6,08/1 g nuo 350 g
450 ir daugiau 995,00 +10,14/1 g nuo 450 g
Patino sužeidimą 160,00 -
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą 30,00  
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą 20,00 -

   Pastaba: jeigu medžiotojas nori pasiimti nepreparuotą stirnino galvą su ragais, ragų svoris nustatomas apytikriai (medžiotojas šiuo atveju negali reikšti pretenzijų).

1.6 Šernus

Medžioklėse tykojant, sėlinant ir varant už šerno sumedžiojimą mokama pagal išskrosto žvėries svorį (su kailiu, galva ir kojomis):

Šerno svoris, kg Įkainis, Eur
Iki 30,00 31,86
Nuo 30,1 iki 50 78,20
Nuo 50,1 iki 70 153,50
70,1 ir daugiau 307,00
Šerno sužeidimas 30

Šernų iltys

Jei šernas turi iltis, už šerno sumedžiojimą mokama pagal ilčių ilgį.

Vertinimas: vidutinis apatinių ilčių ilgis matuojamas išoriniu ilčių kraštu.

Ilčių ilgis mm Įkainis, Eur
Nuo 160 iki 199 463,00
Nuo 200 580,00

Pastaba: kai medžiotojas pasiima visą šerno galvą, matuojama matomoji ilčių dalis, kuri sudaro 1/3 viso ilčių ilgio. Vidutinis ilčių ilgis nustatomas matomosios dalies ilgį padauginus iš 3.

1.7 Vilkus

Už vilko sumedžiojimą taikomas 500,00 EUR mokestis.

1.8 Smulkiąją medžiojamąją fauną

Smulkiųjų medžiojamųjų gyvūnų medžioklei taikomas 50 Eur už dieną mokestis. Medžiojant tik ryte arba tik vakare, įkainis už pusę medžioklės dienos sudaro 50 proc. nustatyto dienos įkainio.

Faunos rūšis Įkainis, Eur
Barsukas 10
Pilkasis kiškis 10
Akmeninė ir miškinė kiaunė 10
Bebras 10

 

Medžioklės įkainius už sumedžiotus smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus nustato medžioklės plotų naudotojai, įvertindami šių medžiojamųjų gyvūnų gausą konkrečiame profesionalios medžioklės plotų vienete bei galimybes per tam tikrą laikotarpį sumedžioti pageidaujamos rūšies smulkųjį medžiojamąjį gyvūną bei paklausą konkrečios smulkiųjų medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklei.

2. Už suteiktas medžiotojams medžioklės organizavimo ir kitas paslaugas

Įvertinant medžioklės kiekviename profesionalios medžioklės plote sąlygas bei medžiotojams teikiamų paslaugų kokybę, medžioklės plotų naudotojų sprendimu nustatomi įkainiai už konkrečiame profesionalios medžioklės plote teikiamas medžiotojams medžioklės vadovų, varovų bei transporto paslaugas, medžioklės trofėjų paruošimą, žvėrienos, odų bei kailių įsigijimą, medžiotojų ir juos lydinčių asmenų apgyvendinimą, maitinimą bei kitas paslaugas.

2.1.Už medžioklės organizavimą

1. Kanopinių žvėrių medžioklė (vienam medžiotojui per dieną, suteikiant transporto paslaugas):

Medžioklės būdai Įkainis, Eur
Tykojimas ir/arba sėlinimas 50,00
Tylusis varymas 80,00

Medžioklė varant, kai 10 ar daugiau varovų

(be šunų)

90,00

Medžioklė varant, kai 10 ar daugiau varovų

(su šunimis)

100,00

2. Už kiekvieno žvėries sumedžiojimą atsiskaitoma pagal kainoraštyje nurodytus įkainius. Nustatant sumedžioto žvėries svorį (sumedžiojimo įkainio pritaikymui), sveriamas išskrostas žvėris (be vidaus organų) su kailiu, galva ir kojomis.

3. Sėlinant ir/ar tykojant kanopinius žvėris tik ryte arba tik vakare, įkainis už pusę medžioklės dienos sudaro 50 proc. nustatyto dienos įkainio.

2.2. Už papildomas paslaugas

1. Trofėjų preparavimo išlaidos (Eur/vnt.)

Trofėjaus pavadinimas Įkainis, Eur/vnt.
Šerno iltys 20,00
Stirnino ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu 20,00
Briedžio, tauriojo elnio ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu 75,00
Neišdirbta oda 1,00/kg

2. Naudojamo transporto įkainiai ne medžioklės plotuose, 1 km/Eur.

Transporto priemonė Įkainis, Eur./km
Lengvasis – krovininis 1,5
Mikroautobusas 2,00

3. Už medžiotojų maitinimą mokama pagal faktines tokias paslaugas teikiančios įstaigos išlaidas.

4. Už medžiotojų apgyvendinimą mokama pagal faktines tokias paslaugas teikiančios įstaigos išlaidas.

5. Žvėrienos įkainiai, Eur/kg:

Žvėriena I rūšis, Eur/kg II * rūšis, Eur/kg
Briediena, elniena, danieleina 1,5 1,2
Stirniena 2,0 1,5
Šerniena 1,0 0,5

Pastabos: Kai nustatomas sumedžioto žvėries svoris parduodant žvėrieną, išskrostas žvėris (be vidaus organų) sveriamas su kailiu, be galvos ir be kojų (iki čiurnos sąnario).

*priskiriant žvėrieną II-ai rūšiai, būtina nurodyti to priežastis.

 

 

 

 

 

Kilus klausimams dėl medžioklės kreipkitės į vyr. inžinierių Gintarą Visalgą