2017 m. rugsėjo 15 d. įvyko VĮ Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos girininkijos naujojo administracinio pastato atidarymas. 2013 metais pradėti statybos darbai šių metų rugsėjo mėnesį buvo užbaigti ir girininkijos specialistai gali džiaugtis naujomis šiuolaikiškomis darbo patalpomis, kurios pagerino darbuotojų darbo sąlygas.


Be Marijampolės miškų urėdijos miškininkų, naujo girininkijos administracinio pastato atidaryme dalyvavo LR Seimo narys dr. Kęstutis Mažeika, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas vicedek. teol. lic. Algirdas Žukauskas, Lenkijos Respublikos Suvalkų miškų urėdijos urėdo pavaduotojas Olgerd Furman ir girininkas Antanas Rėkus, Vištyčio regionino parko direkcijos direktorius Nerijus Paškauskas, UAB „Vidara“ valdybos pirmininkas Viktoras Kemeraitis, statybos direktorius Raimundas Petrikaitis, statybos darbų vadovas Juozapas Liškauskas, statybos techninis prižiūrėtojas Gintautas Ščepanskis, architektė Rima Žvaliauskienė UAB „Augona“ direktorė Ona Kisielienė.

Miškų urėdas Kęstutis Bielskus ne tik pasveikino Kalvarijos girininkijos kolektyvą su naujo administracinio pastato atidarymu ir padėkojo rangovams už atliktus darbus, bet ir pasveikino visus susirinkusius miškininkus su Miškininko diena. Pasinaudodamas proga jis padėkos raštais apdovanojo nusipelniusius darbuotojus. Sveikinimus tiek pastato atidarymo, tiek Miškininko dienos proga išsakė ir susirinkę svečiai.
 
UAB „Vidara“ valdybos pirmininkas V. Kemeraitis įteikė girininkui Česlovui Mikulskui simbolinį girininkijos pastato raktą ir jie, pasitelkę Seimo narį dr. K. Mažeiką, atidarė naująjį pastatą, perpjaudami simbolinį berželį. Atidarytą naują pastatą pašventino Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas vicedek. teol. lic. Algirdas Žukauskas. Visi buvo pakviesti pasodinti simbolinį ąžuolą, kurį  sodinti Kalvarijos girininkijos girininkui Č. Mikulskui padėjo Seimo narys dr. K. Mažeika, meras V. Plikaitis ir miškų urėdas K. Bielskus.

Marijampolės miškų urėdijos informacija